کیانوش آبادی

نجاری

کیانوش آبادی

نجاری

نام واحد صنفی:

شماره تلفن واحد صنفی : 33119595-034

شماره همراه : آقای کیانوش آبادی  09133426645

آدرس واحد صنفی : کرمان، محله صنعتی بلوار اصلی کوچه شماره 5 داخل عقب نشینی سمت چپ 

دیدگاهتان را بنویسید