یداله دوراندیش

نجاری

یداله دوراندیش

نجاری

نام واحد صنفی: امین

شماره تلفن واحد صنفی : 33220487-034

شماره همراه : آقای یداله دوراندیش  09133875970

آدرس واحد صنفی : کرمان، خیابان باقدرت شرقی داخل کوچه شماره 4 سمت چپ

دیدگاهتان را بنویسید